Επικοινωνία

Λεωφόρος Τατοΐου 333, Μενίδι
Τηλ: +30 210 8076 844
FAX: +30 210 8077 043
info@alfanut.gr
sales@alfanut.gr

Συσκευασίες

Αεροστεγείς συσκευασίες

Σκοπός και αυτής της συσκευασίας είναι να ενισχύσουμε την διατηρησιμότητα των προϊόντων μας, με την απουσία του οξυγόνου εντός της συσκευασίας.

Η μεταβολή αυτή έχει στόχο να αποτρέψει τις μικροβιολογικές διεργασίες που προκαλούνται από τους αερόβιους μικροοργανισμούς και προκαλούν την γήρανση του τροφίμου. Καθώς επίσης, αυτή η συσκευασία ενισχύει ιδιαίτερα την προστασία των φυτικών λιπαρών των ξηρών καρπών από το τάγγισμα, που προκαλείται από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

 

 

 

Συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Σκοπός αυτής της συσκευασίας είναι να ενισχύσουμε την διατηρησιμότητα των προϊόντων μας με την μεταβολή της ποσότητας και του είδους αερίων εντός της συσκευασίας.  Συγκεκριμένα η μείωση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διατήρησης του προϊόντος, καθώς το περιεχόμενο οξυγόνο είναι υπεύθυνο για κάποιες διεργασίες, που επιτρέπουν τις ζυμώσεις και την ανάπτυξη των μικροβιολογικών φορτίων. Επίσης, με τη μείωση του περιεχόμενου οξυγόνου αποτρέπεται το τάγγισμα των φυτικών λιπαρών των ξηρών καρπών, το οποίο υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των προϊόντων.